Từ điển Dict9
EV

brecciation Tiếng Anh là gì?

ENbrecciation
Danh từ
việc làm vỡ đá ra mảnh vụn