Từ điển Dict9
EV

breve Tiếng Anh là gì?

ENbreve
Danh từ
(âm nhạc)
nốt dài (bằng hai nốt tròn)