Từ điển Dict9
EV

bridging loan Tiếng Anh là gì?

ENbridging loan
khoản vay bắc cầu