Từ điển Dict9
EV

brigandism Tiếng Anh là gì?

ENbrigandism
Danh từ
trò cướp bóc