Từ điển Dict9
EV

brioche Tiếng Anh là gì?

ENbrioche
Danh từ
bánh mì tròn ngọt