Từ điển Dict9
EV

bristletail Tiếng Anh là gì?

ENbristletail
Danh từ
(động vật) bọ dài đuôi