Từ điển Dict9
EV

broad-mindedness Tiếng Anh là gì?

ENbroad-mindedness
Danh từ
tư tưởng phóng khoáng