Từ điển Dict9
EV

brochette Tiếng Anh là gì?

ENbrochette
Danh từ
que xiên nhỏ
cái ghim cài huân chương