Từ điển Dict9
EV

bronchiole Tiếng Anh là gì?

ENbronchiole
Danh từ
nhánh cuống phổi nhỏ