Từ điển Dict9
EV

bronchoscope Tiếng Anh là gì?

ENbronchoscope
Danh từ
(y học) ống soi phế quản