Từ điển Dict9
EV

bronchoscopic Tiếng Anh là gì?

ENbronchoscopic
Tính từ
thuộc việc soi phế quản