Từ điển Dict9
EV

bronchoscopist Tiếng Anh là gì?

ENbronchoscopist
Danh từ
người soi phế quản