Từ điển Dict9
EV

brouhaha Tiếng Anh là gì?

ENbrouhaha
Danh từ
(khẩu ngữ)
sự ồn ào náo động; sự ồn ào nhộn nhịp