Từ điển Dict9
EV

brucite Tiếng Anh là gì?

ENbrucite
Danh từ
(khoáng chất) bruxit