Từ điển Dict9
EV

bs Tiếng Anh là gì?

ENbs
(từ Mỹ) (viết tắt của Bachelor of Science)
Cử nhân khoa học
(từ Anh) (viết tắt của Bachelor of Surgery)
Cử nhân phẫu thuật
(trên nhãn hiệu) (viết tắt của British Standard)
tiêu chuẩn Anh (chỉ số kỹ thuật của Viện tiêu chuẩn Anh)
produced to BC 4353
sản xuất theo tiêu chuẩn Anh 4353