Từ điển Dict9
EV

bse Tiếng Anh là gì?

ENbse
(viết tắt) của Bovine Spongiform Encephalopathy