Từ điển Dict9
EV

btu Tiếng Anh là gì?

ENbtu
(viết tắt)
đơn vị nhiệt lượng Anh (British thermal units)