Từ điển Dict9
EV

bub Tiếng Anh là gì?

ENbub
Danh từ
(từ lóng) ngực phụ nữ
(từ Mỹ) cách gọi thân mật một cậu bé hay người đàn ông; cậu