Từ điển Dict9
EV

bubble gum Tiếng Anh là gì?

ENbubble gum
kẹo cao su [có thể thổi thành] bong bóng