Từ điển Dict9
EV

buccal Tiếng Anh là gì?

ENbuccal
Tính từ
thuộc miệng; thuộc má