Từ điển Dict9
EV

buckboard Tiếng Anh là gì?

ENbuckboard
Danh từ
(từ Mỹ) xe ngựa bốn bánh