Từ điển Dict9
EV

buckshot Tiếng Anh là gì?

ENbuckshot
Danh từ
đạn chì cỡ vừa (săn thú)