Từ điển Dict9
EV

buddahood Tiếng Anh là gì?

ENbuddahood
Danh từ
địa vị Đức Phật