Từ điển Dict9
EV

bulbilate Tiếng Anh là gì?

ENbulbilate
Tính từ
(thực vật) có giò; có hành con