Từ điển Dict9
EV

bulginess Tiếng Anh là gì?

ENbulginess
xem bulge