Từ điển Dict9
EV

bullfighting Tiếng Anh là gì?

ENbullfighting
Danh từ
trò đấu bò; trận đấu bò