Từ điển Dict9
EV

bullshit Tiếng Anh là gì?

ENbullshit
Danh từ
(cách viết khác bull)
điều vớ vẩn, chuyện nhảm nhí