Từ điển Dict9
EV

bumbling Tiếng Anh là gì?

ENbumbling
Tính từ
vụng về, hậu đậu
you bumbling idiot!
đồ ngu ngốc hậu đậu nhà mày!