Từ điển Dict9
EV

bummalo Tiếng Anh là gì?

ENbummalo
Danh từ
số nhiều bummalo
con cá đầu rồng (cá nhỏ)