Từ điển Dict9
EV

bumpiness Tiếng Anh là gì?

ENbumpiness
Danh từ
sự gồ ghề, sự mấp mô
sự xóc nẩy