Từ điển Dict9
EV

burglar-alarm Tiếng Anh là gì?

ENburglar-alarm
Danh từ
thiết bị báo có kẻ trộm đột nhập