Từ điển Dict9
EV

burglar-proof Tiếng Anh là gì?

ENburglar-proof
Tính từ
kẻ trộm không thể vào được (tòa nhà)