Từ điển Dict9
EV

burn-up Tiếng Anh là gì?

ENburn-up
Danh từ
(từ Anh, tiếng lóng)
sự lái môtô tốc độ cao