Từ điển Dict9
EV

burry Tiếng Anh là gì?

ENburry
Tính từ
có gai; có vỏ; có u