Từ điển Dict9
EV

burton Tiếng Anh là gì?

ENburton
Danh từ
gone for a burton
(Anh, khẩu ngữ)
bị mất, bị hỏng, bị giết, đi đời nhà ma
the radio is gone for a burton
đài thu thanh đã bị hỏng
trời mưa như trút, tôi e rằng cuộc picnic của chúng ta sẽ đi đời nhà ma thôi