Từ điển Dict9
EV

busboy Tiếng Anh là gì?

ENbusboy
Danh từ
người phụ giúp người hầu bàn dọn dẹp bàn ăn