Từ điển Dict9
EV

bush-baby Tiếng Anh là gì?

ENbush-baby
Danh từ
vượn mắt to và đuôi dài