Từ điển Dict9
EV

bushcraft Tiếng Anh là gì?

ENbushcraft
Danh từ
tài giỏi; có kinh nghiệm sống trong bụi