Từ điển Dict9
EV

bushiness Tiếng Anh là gì?

ENbushiness
Danh từ
tình trạng có nhiều bụi cây
sự mọc rậm rạp