Từ điển Dict9
EV

bushland Tiếng Anh là gì?

ENbushland
Danh từ
đất hoang đầy bụi rậm