Từ điển Dict9
EV

butter-knife Tiếng Anh là gì?

ENbutter-knife
Danh từ
dao dùng bơ trong bữa ăn