Từ điển Dict9
EV

butyrate Tiếng Anh là gì?

ENbutyrate
Danh từ
(hoá học) butirat