Từ điển Dict9
EV

buxom Tiếng Anh là gì?

ENbuxom
Tính từ
mũm mĩm (phụ nữ)