Từ điển Dict9
EV

byelorussian Tiếng Anh là gì?

ENbyelorussian
Danh từ
người Beloruxia
tiếng Beloruxia
Tính từ
thuộc về beloruxia