Từ điển Dict9
EV

caa Tiếng Anh là gì?

ENcaa
(viết tắt của Civil Aviation Authority)
Cục hàng không dân dụng