Từ điển Dict9
EV

caballero Tiếng Anh là gì?

ENcaballero
Danh từ
số nhiều caballeros
hiệp sĩ Tây Ban Nha
kỵ sĩ