Từ điển Dict9
EV

cabana Tiếng Anh là gì?

ENcabana
Danh từ
cái nhà nhỏ
cái lều