Từ điển Dict9
EV

cable television Tiếng Anh là gì?

ENcable television
(cách viết khác cablevision /'keiblviʒn/) truyền hình bằng cáp, tivi cáp