Từ điển Dict9
EV

cacique Tiếng Anh là gì?

ENcacique
Danh từ
tù trưởng (thổ dân Mỹ)
lãnh tụ địa phương (ở Tây Ban Nha, Nam Mỹ)