Từ điển Dict9
EV

cack-handed Tiếng Anh là gì?

ENcack-handed
Tính từ
vụng về